Wydarzenia

19.12.2018

Stand PAC w budynku E
Kontakt
Maria Łuczak
Prezes Zarządu
576158595
m.luczak@progress.org.pl
Katarzyna Słodowa
Wice Prezes ds. Finansów
782194079
k.slodowa@progress.org.pl
Joanna Wiśnios
Wice Prezes ds. Organizacyjno - Prawnych
790250535
j.wisnios@progress.org.pl
Piotr Bury
Wice Prezes ds. HR
607132220
p.bury@progress.org.pl
Justyna Czechowska
Wice Prezes ds. Marketingu i PR
727659994
j.czechowska@progress.org.pl
Piotr Bury
Koordynator IT
607132220
p.bury@progress.org.pl

Formularz kontaktowy


Partnerzy

Strategiczny

Główny