Informacje personalne
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Informacje o studiach
Uczelnia:
Wydział:
Kierunek:
Specjalność:
Rok studiów I stopień:
Rok studiów II stopień:
Grupa:
Pozostałe informacje
Czemu chcesz dołączyć do Progressu i czego od nas oczekujesz?
Dlaczego powinniśmy przyjąć właśnie Ciebie?
Co robisz poza studiowaniem? Jakie są Twoje zainteresowania?
Jakie cechy charakteru cenisz w sobie bajbardziej? Co pomogły Ci one osiągnąć?
Czy należysz do innej organizacji? Jeśli tak to jakiej?
Czym chcia(a)byś zajmować się w przyszłości?
Czy studiujesz drugi kierunek studiów?
Czy jesteś aktywna/aktywny zawodowo?
JnJYU
Wpisz widoczny kod: