Kontakt

 

Roksana Kańska

Prezes Zarządu

 

731-419-800  

Katarzyna Kucz

Vice Prezes ds. Finansów

 

500-449-866  

Aleksandra Piec

Vice Prezes ds. Organizacyjno - Prawnych           

 

692-353-830  

Łukasz Hadrysiak

Vice Prezes ds. HR

 

793-477-663  

Karolina Szymańska

Vice Prezes ds. Marketingu i PR

 

604-880-533  

------------------------------------

   

Daniel Gradowski

Koordynator IT