Tomasz Dąbrowski

dabrowski
Tomasz Dąbrowski

 

1. Ukończony kierunek studiów; rok ukończenia
FINANSE I BANKOWOŚĆ rok ukończenia: 1996

2. Funkcja pełniona w Kole
WICEPREZES (założyciel, pierwszy zarząd)

3. Ważniejsze projekty z Twoim udziałem.
rozpoczęcie działalności PROGRESS i CESSA, pierwszy kongres

4. W czym pomógł Ci Progress, czego się nauczyłaś?
Lata moich studiów 1991-1996, to były inne czasy. Koło Naukowe w połączeniu z wyjściem na tworzący się rynek pracy było wtedy nowatorską ideą. Internet i telefony komórkowe nie były wtedy w powszechnym użyciu. Wszyscy uczyliśmy się organizacji i podziału zadań korzystając z dostępnych wtedy narzędzi (fax, telefon stacjonarny). Niezależnie jednak od czasów, pewne wartości są wspólne. Są to: praca zespołowa, zaufanie, otwartość na nowe pomysły, dzielenie się wiedzą, zorientowanie na efekt, no a przy tym wszystkim – dobra zabawa. Ciąg zdarzeń związany z Progressem (kongres) był – można również to tak ująć – przyczynkiem mojej przeprowadzki do Warszawy i podjęcia ciekawej pracy (co de facto przyświecało nam jako jeden z celów, dla których powołaliśmy organizację).

5. Twoja ścieżka kariery.
Kredyt Bank SA (1995-96), BNP Paribas (1997) Raiffeisen Capital & Investment Polska SA, (1997-2000, obecnie nie istnieje), Raiffeisen Bank Polska SA (2000-2007), Big Five X Business Consulting (2007-08)

6. Rada dla studentów.
nie bać się zmian, patrzeć do przodu, niepowodzenia traktować jako naukę, być sobą,

7. Czym dla Ciebie był Progress?
Dzieckiem :), grupą entuzjastów, którzy stworzyli ideę, która zakiełkowała, wypuściła solidne korzenie i rozwinęła się w profesjonalną strukturę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.