Dominik Zagaj

 

Kierunek studiów, rok rozpoczęcia

 

Ekonomia I stopień, 2011

 

Finanse i rachunkowość II stopień, 2014

 

Data rozpoczęcia działalności w Progressie

 

Marzec 2013

 

Projekty z Twoim udziałem

 

Finance Week – edycje VII, VIII Progress Accounting

 

Competition – edycja V

 

Twoje pasje i hobby

 

Zdecydowanie muzyka – niezbędna w codziennym życiu. A

 

zaraz po niej są książki, te ambitniejsze jak „Ekonomia wolnego

 

rynku” i te niezwiązane ze studiami i moimi zainteresowaniami

 

jak np. „Poradnik pozytywnego myślenia”.