Ogólnopolski Kongres


 

Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych jest kolejnym krokiem na drodze do silniejszej  integracji studenckich środowisk naukowych oraz kontynuacją inicjatywy, która miała miejsce jeszcze przed II wojną światową. Celem Kongresu  jest przede wszystkim stworzenie platformy do wymiany doświadczeń oraz dyskusji w obrębie środowiska ekonomicznych kół naukowych.

Kongres będzie niebywałą okazją do dyskusji na temat przyszłości studenckiego ruchu naukowego oraz  edukacji  ekonomicznej  w  Polsce.  Poza  studentami  w  Kongresie  uczestniczyć  będą  także przedstawiciele  uczelni  oraz  przedstawiciele  pracodawców. 

Elementem  Kongresu  będzie  także konferencja poświęcona tematyka pozyskiwania finansowania na innowacyjne przedsięwzięcia a także Ogólnopolski Konkurs na najlepszy esej dotyczący współczesnej edukacji wyższej.

Pierwsza edycja Kongresu odbędzie się w listopadzie 2012r. w Warszawie. Studenckie Koło Naukowe Progress jest współorganizatorem wydarzenia.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie: www.kongres.waw.pl