Kim są alumni?

ALUMNI to byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego PROGRESS, którzy wykazywali się wysoką aktywnością podczas swojego członkostwa w kole, przyczyniając się tym samym do rozwoju organizacji.

Otrzymanie tytułu ALUMNA PROGRESSU – oznacza wyróżnienie działalności danej osoby na tle pozostałych oraz przyjęcie postawy godnej do naśladowania dla obecnych Progressowiczów.

Kto może zostać alumnem?

  • członek zarządu koła (po skończonej kadencji);
  • koordynator głównego projektu SKN;
  • osoba wyróżniona przez Zarząd w danym roku: „Progressowicz Roku”

W związku z bardzo dużym zaangażowaniem w życie koła, alumni posiadają ogromne doświadczenie, które może służyć( w formie rad i wskazówek) przyszłym pokoleniom, dlatego warto podkreślić iż olbrzymią wartością dodaną dla Progressu jest PROGRAM ALUMNI.

Idea programu

Program ALUMNI powstał z inicjatywy obecnych członków SKN Progress i jest odpowiedzią na potrzebę integracji środowiska alumnów – czyli byłych „Progressowiczów”, którzy prężnie działali w kole.

Poprzez wszystkie dostępne ścieżki staramy się dotrzeć do „korzeni” Studenckiego Koła Naukowego Progress. Wkład wniesiony w rozwój koła przez alumnów jest becenny, dlatego wierzymy że warto a nawet trzeba o takich ludziach pamiętać przez długie lata.

Głównymi celami Programu: PROGRESS ALUMNI są:

  • stworzenie sprawnej i trwałej sieci informacyjnej pomiędzy członkami SKN;
  • cykliczne spotkania z alumnami;
  • wspólne wyjazdy integracyjne;
  • wspólne konferencje naukowe.

Wierzymy, że z roku na rok ta inicjatywa będzie rosła w siłę, gdyż niezwykle cenne jest dla nas doświadczenie zdobyte przez naszych poprzedników.

Kontakt dla alumnów:

Natalia Turek (n.turek@progress.org.pl)

Edyta pasek

tomasz gradek

Bartłomiej urbanski

Katarzyna gajdziak

paweł przerywacz

małgorzata strzelczyk

Mateusz winkler

Anna biernacka

izabela chudzik

Karena fiałkowska

Roksana Kańska

Katarzyna Kucz

Małgorzata miniak

Monika mont

Aleksandra piec

Karolina szymańska