Kim są alumni?

Alumni to byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Progress, którzy wykazywali się wysoką aktywnością podczas swojego członkostwa w kole, przyczyniając się tym samym do rozwoju organizacji.

Otrzymanie tytułu Alumna – oznacza wyróżnienie działalności danej osoby na tle pozostałych oraz przyjęcie postawy godnej do naśladowania dla obecnych Progressowiczów.

Kto może zostać Alumnem?

  • członek zarządu koła (po skończonej kadencji);
  • koordynator głównego projektu SKN;
  • osoba wyróżniona przez Zarząd w danym roku: “Progressowicz Roku”

Alumni posiadają ogromne doświadczenie, które może służyć  przyszłym pokoleniom, dlatego są olbrzymią wartością dodaną dla Progressu.

Idea programu

Poprzez wszystkie dostępne ścieżki staramy się dotrzeć do “korzeni” Studenckiego Koła Naukowego Progress. Wkład wniesiony w rozwój koła przez alumnów jest bezcenny, dlatego wierzymy że warto, a nawet trzeba, pozostawać w kontakcie przez długie lata.

Głównymi celami Programu są:

  • stworzenie sprawnej i trwałej sieci informacyjnej pomiędzy członkami SKN a Alumnami;
  • cykliczne spotkania z Alumnami;
  • wspólne wyjazdy integracyjne;
  • wspólne konferencje naukowe.

Wierzymy, że z roku na rok ta inicjatywa będzie rosła w siłę, gdyż niezwykle cenne jest dla nas doświadczenie zdobyte przez naszych poprzedników.

Kontakt dla alumnów:
Julia Pawlata (j.pawlata@progress.org.pl)

Zarząd (progress@progress.org.pl)

Założyciele

Adam Młodkowski

Członek zarządu ds. finansowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Tomasz Dąbrowski

CFO Electrum Holding. W latach 2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W latach 2019–2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Anna Staszewska

Dariusz Wosztak