Kryczka_Jowita

Jowita Kryczka

Prezes zarządu

Jaworska_Jagoda

Jagoda Jaworska

Wiceprezes ds. Finansów

Socha_Kinga

Kinga socha

Wiceprezes ds. Organizacyjno - Prawnych

ws

Wioleta siekiera

Wiceprezes ds. HR

ww

weronika wróblewska

Wiceprezes ds. Marketingu i PR

Natalia Turek

Prezes

Łukasz Adamiak

Wiceprezes ds. finansów

Mateusz urbański

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

cezary szeląg

Wiceprezes ds. marketingu i PR

natalia stępień

Wiceprezes ds. HR

Maria Łuczak

Prezes

Katarzyna Słodowa

Wiceprezes ds. finansów

Joanna Wiśnios

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Justyna Czechowska

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Piotr Bury

Wiceprezes ds. HR

Roksana Kańska

Prezes

Katarzyna Kucz

Wiceprezes ds. finansów

Aleksandra piec

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Karolina Szymańska

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Łukasz Hadrysiak

Wiceprezes ds. HR

Tomasz Gradek

Prezes

Katarzyna Gajdziak

Wiceprezes ds. finansów

Bartłomiej Urbański

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Małgorzata Strzelczyk

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Paweł Przerywacz

Wiceprezes ds. HR

Monika Mont

Prezes

Izabela Strawa

Wiceprezes ds. finansów

Aleksandra Starzyńska

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Sylwia Wierzbicka

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Damian Kaczmarczyk

Wiceprezes ds. HR

Dominik Zagaj

Prezes

Paweł Brzeziński

Wiceprezes ds. finansów

Joanna Remiasz

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Mateusz Graczyk

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Magdalena Zajączkowska

Wiceprezes ds. HR

Maciej Kuliś

Prezes

Aleksandra Milczarek

Wiceprezes ds. finansów

Ewelina Augustyniak

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Justyna Cierlik

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Karolina Jasiaczyk

Wiceprezes ds. HR

Magdalena Kuśmierska

Prezes

Ewelina Korolczuk

Wiceprezes ds. finansów

Piotr Jaros

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Łukasz Arkit

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Anna Cupriak

Wiceprezes ds. HR

Michał Wojtczak

Prezes

Katarzyna Dul

Wiceprezes ds. finansów

Magdalena Kuśmierska

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Katarzyna Lipczyńska

Wiceprezes ds. HR

Karolina Zdziarska

Prezes

Kamila Szczepańska

Wiceprezes ds. finansów

Agata Grabarczyk

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Klaudia Kopczyńska

Wiceprezes ds. HR

Michał Wojtczak

Prezes

Katarzyna Dul

Wiceprezes ds. finansów

Magdalena Kuśmierska

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Katarzyna Lipczyńska

Wiceprezes ds. HR

Jacek Sikorski

Prezes

Malwina Łańcuchowska

Wiceprezes ds. finansów

Ada Skiedrzyńska

Wiceprezes ds. organizacyjno prawnych

Maciej Dyl

Wiceprezes ds. marketingu i PR

Katarzyna Ignasiak

Wiceprezes ds. HR

Dariusz Adrianowski

Wiceprezes ds. External Relations