ZARZĄD SKN PROGRESS 2023/2024

Julia Pawlata

Prezes Zarządu

Miłosz Simiński

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Adrian Niewiadomski

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjno-Prawnych

Marcelina Czekaj

Wiceprezeska Zarządu ds. Marketingu i PR

Amadeusz Kołaczyński

Wiceprezes Zarządu ds. HR