Akademia Młodych Finansistów

Koordynatorzy AMF w roku akademickim 2023/2024

Tomasz Wieczorek

Julianna Haziak

Uladzimir Siamizhon