Kim jesteśmy? Co robimy?

Jesteśmy najstarszą i jedną z największych organizacji studenckich w Łodzi. Działamy przy Instytucie Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ale zasięg naszej działalności wykracza daleko poza mury naszej Uczelni – nasze projekty coraz częściej mają zasięg ogólnopolski. Do naszej organizacji w każdym roku należy kilkudziesięciu członków, jednak emocjonalnie związani jesteśmy również z zasłużonymi, byłymi członkami naszej organizacji, zwanymi Alumnami, których liczba zawiera się w setkach.

SKN Progress tworzą ambitni i aktywni ludzie, którzy doskonale rozumieją, że studiowanie nie opiera się tylko na uczeniu teorii, lecz także na zdobywaniu praktycznych umiejętności, na tworzeniu „czegoś” dla siebie i innych. Dlatego realizując projekty od 1993 roku udaje nam się zdobywać cenne doświadczenie już podczas studiów.

To dzięki naszej ciężkiej i systematycznej pracy możecie brać udział w różnych przedsięwzięciach, takich jak: Financial Progress Conference, Progress Accounting Competition, Magazyn Forward, Finance Week, KOMPAS, Akademia Młodych Finansistów czy Wave of Finance.

Z naszej inicjatywy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny odwiedziło wiele wybitnych postaci naszego życia gospodarczego, ekonomistów i bankowców, którzy właśnie poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nas konferencjach, szkoleniach czy debatach mogli podzielić się z Wami swoją wiedzą i praktyką.

Jak działamy?

Działalność koła opiera się na realizacji naszych autorskich projektów. Część z nich to kolejne edycje naszych dobrze znanych przedsięwzięć, inne zaś powstają w odpowiedzi na oczekiwania studentów. Dzięki ciągłemu zdobywaniu nowych kwalifikacji możemy sprostać tym oczekiwaniom i zorganizować w pełni profesjonalne, ambitne projekty jak:

  • szkolenia i seminaria tematyczne poświęcone zagadnieniom ze świata finansów czy biznesu;
  • konferencje naukowe;
  • spotkania z teoretykami i praktykami gospodarczymi;
  • eventy o charakterze integracyjno-rozrywkowym;
  • konkursy dla studentów.

Nasza misja

Poprzez czynny udział w życiu studentów staramy się przekazać im wartości, które mają kluczowe znaczenie we współczesnym biznesie. Promujemy przede wszystkim idee studenckiej przedsiębiorczości i postawy otwartości na doświadczenie. Staramy się inspirować studentów do podjęcia własnej aktywności, uczymy ich twórczego podejścia do nowych wyzwań, pokazujemy jak można rozwijać osobisty potencjał i urzeczywistniać własne wizje.

Nasze cele

  • pogłębienie wiedzy posiadanej przez członków koła;
  • zdobycie praktycznego doświadczenia w realizacji projektów poprzez stanie się członkiem zespołu projektowego bądź jego koordynatorem;
  • nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z firmami, instytucjami finansowymi, organizacjami non-profit;
  • przygotowanie naszych członków do bycia zapleczem kadrowym dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych.

Działanie na rzecz Progressu to również doskonała okazja do poznania nowych osób, wszakże w ferworze ciężkiej pracy nie zapominamy o dobrej zabawie, integracji i budowaniu przyjaźni.