Koordynatorzy

Ambasadorzy

Członkowie

kim jesteśmy? co robimy?

O SKN Progress

Jesteśmy jedną z najstarszych i największych organizacji studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Działamy przy Instytucie Finansów, ale zasięg naszej działalności wykracza daleko poza mury instytutu oraz wydziału, nasze projekty coraz częściej mają zasięg ogólnopolski. Obecnie do naszej organizacji należy niemal 70 członków, jednak duchowo i emocjonalnie związani jesteśmy również z byłymi członkami organizacji, zwanymi Alumnami.

SKN Progress tworzą ambitni i aktywni ludzie, którzy doskonale rozumieją, że studiowanie nie opiera się tylko na uczeniu teorii, lecz także na zdobywaniu praktycznych umiejętności, na tworzeniu „czegoś” dla siebie i innych. Dlatego realizując projekty od przeszło 30 lat udaje nam się zdobywać cenne doświadczenie już podczas studiów.

To dzięki naszej ciężkiej i systematycznej pracy możecie brać udział w różnych przedsięwzięciach, takich jak: Financial Progress Conference, Progress Accounting Competition, Magazyn Forward, Finance Week, KOMPAS.

Z naszej inicjatywy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny odwiedziło wiele wybitnych postaci naszego życia gospodarczego, ekonomistów i bankowców, którzy właśnie poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nas konferencjach, szkoleniach czy debatach mogli podzielić się z Wami swoją wiedzą i praktyką.

Opieka naukowa
i nadzór

dr hab. Tomasz Uryszek

jak działamy?

Działalność koła opiera się na realizacji naszych autorskich projektów. Część z nich to kolejne edycje naszych dobrze znanych przedsięwzięć, inne zaś powstają w odpowiedzi na oczekiwania studentów. Dzięki ciągłemu zdobywaniu nowych kwalifikacji możemy sprostać tym oczekiwaniom i zorganizować w pełni profesjonalne, ambitne projekty jak:

  • szkolenia i seminaria tematyczne poświęcone zagadnieniom ze świata finansów czy biznesu;
  • konferencje naukowe;
  • spotkania z teoretykami i praktykami gospodarczymi;
  • eventy o charakterze integracyjno-rozrywkowym;
  • konkursy dla studentów.

Nasza misja

Poprzez czynny udział w życiu studentów staramy się przekazać im wartości, które mają kluczowe znaczenie we współczesnym biznesie. Promujemy przede wszystkim idee studenckiej przedsiębiorczości i postawy otwartości na doświadczenie. Staramy się inspirować studentów do podjęcia własnej aktywności, uczymy ich twórczego podejścia do nowych wyzwań, pokazujemy jak można rozwijać osobisty potencjał i urzeczywistniać własne wizje.

Nasze cele

  • pogłębienie wiedzy posiadanej przez członków koła;
  • zdobycie praktycznego doświadczenia w realizacji projektów poprzez stanie się członkiem zespołu projektowego bądź jego koordynatorem;
  • nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z firmami, instytucjami finansowymi, organizacjami non-profit;
  • przygotowanie naszych członków do bycia zapleczem kadrowym dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych.

Działanie na rzecz Progressu to również doskonała okazja do poznania nowych osób, wszakże w ferworze ciężkiej pracy nie zapominamy o dobrej zabawie, integracji i budowaniu przyjaźni.