Projekty SKN Progress

Projekty archiwalne

Studencka Klinika Finansów

Od samego powstania Studenckiej Kliniki Finansów byliśmy zaangażowani w jej realizację. W ramach projektu odbywaliśmy konsultacje finansowe. W ostatnich latach współpracy braliśmy udział w wyjazdach edukacyjnych. W roku akademickim 2023/2024 SKF ustąpił miejsca AMF.

#Pomagamywświęta

W latach 2015-2022 SKN Progress w okresie przedświątecznym przygotowywał akcję charytatywną Pomagamy w Święta. Podczas standów na różnych wydziałach UŁ, a także innych uczelni przeprowadzane były losowania. Za symboliczną kwotę można było wylosować dla siebie różne gadżety oraz bony upominkowe od naszych sponsorów. Wszystkie zebrane przez nas pieniądze przekazywane były na wybrany cel charytatywny. W ramach akcji organizowana była również impreza w klubie, z której całość zebranej kwoty ze sprzedaży biletów trafiała na wybrany cel charytatywny.

Studencki Fundusz Inwestycji

Kongresy CESSA

Targi Banków

Job Interview

Koncert charytatywny

Łódzka gra miejska

Previous slide
Next slide