PomagaMY – PROGRESSowe inicjatywy

Pomaganie umacnia i daje poczucie celu. SKN Progress angażuje się w działalność charytatywną w różnych obszarach. „PomagaMY – PROGRESSowe inicjatywy” to projekt, który reaguje na bieżące potrzeby i sytuacje, szczególnie w rejonie województwa łódzkiego.

Chcemy, aby nasze działania dotarły do jak najszerszego grona potrzebujących, dlatego angażujemy się w pomoc dzieciom, osobom starszym i samotnym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, ale również bezdomnym zwierzętom z łódzkiego schroniska. Niezwykle istotnym aspektem tego projektu jest to, że tworzony jest przez całą społeczność SKN Progress, a także to, że reaguje on na bieżące potrzeby i sytuacje, przez co jest niezwykły i dynamiczny. Wszystkie nasze akcje i inicjatywny na bieżąco będziemy relacjonować na naszych social mediach.

„Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.” – Adam Asnyk

KOORDYNATORKI POMAGAMY – PROGRESSOWE INICJATYWY

Patrycja Kwiatkowska

Maja Hybała