STOWARZYSZENIE SKN PROGRESS

Misja i cele

  • Budzenie zainteresowań naukowych studentów;
  • Promocja członków Stowarzyszenia na rynku pracy i w środowisku akademickim;
  • Tworzenie wykwalifikowanego zaplecza kadrowego dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw i uczelni ekonomicznych;
  • Kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli ekonomicznej oraz roli i znaczenia wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce;
  • Podniesienie poziomu nauczania i jakości wyposażenia uczelni.

Historia

Stowarzyszenie Studencka Korporacja Naukowa Progress, powstało w 1996 roku.

Zostało zarejestrowane w KRS 12 kwietnia 2002 r. 

W swoim wieloletnim funkcjonowaniu Stowarzyszenie zrealizowało wiele ogólnopolskich projektów i licznie wprowadziło na rynek pracy wykwalifikowane kadry.

We wrześniu 2023 r. zmieniono statut stowarzyszenia, a przy tym również nazwę z Korporacja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA.

Dane kontaktowe

Adres: 

ul. Rewolucji 1905 roku 39

Budynek F, pokój P10

90-214 Łódź

KRS: 0000101147

NIP: 7251730047

Regon: 472175188