Międzynarodowa Konferencja Naukowa

International Scientific Conference

Financial Progress Conference

Financial Progress Conference to konferencja naukowa, na której wypowiadają się nie tylko eksperci, ale również studenci-amatorzy.

Celem FPCON jest szerzenie rzetelnej wiedzy, popartej faktami oraz autorytetami w dziedzinie nauki. Chcemy pokazać piękno i różnorodność nauki, ułatwiać stawianie mniej doświadczonym swoich pierwszych kroków w świecie nauk ekonomicznych i finansowych. Chcemy również wzbudzać chęć zdobywania wiedzy, a także odwagę i motywację do dzielenia się nią.

III edycja odbędzie się pod hasłem: “Finanse w erze cyfrowej“.

Odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2024 roku w sali C140 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Nabór referatów i posterów już ruszył!

Potrwa do 6 kwietnia.

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy, żeby stać się częścią FPCON i zacząć swoją przygodę z nauką!

Financial Progress Conference is a scientific conference at which not only experts but also students-amateurs speak.

The goal of the FPCON is to spread reliable knowledge, supported by facts and authorities in science. We want to show the beauty and diversity of science and make it easier for less experienced people to take their first steps in the world of economic and financial sciences. We also want to inspire the desire to acquire knowledge, as well as the courage and motivation to share it.

The III edition will be held under the theme: “Finance in the digital era“.

It will take place on April 25-26, 2024 at Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, C140.

 

The call for papers and posters has already started!

It will close on April 6th.

Read the regulations and fill out the application form to become part of FPCON and start your scientific adventure!

The call for papers ends in:

Days
Hours
Minutes

FAQ

Prelegentem na FPCON może zostać każdy student, doktorant i pracownik naukowy, który wypełni formularz zgłoszeniowy.

Wymagania formalne znajdują się w regulaminie Konferencji.

Tak, aby otrzymać tytuł prelegenta i certyfikat uczestnictwa należy zaprezentować swój referat lub poster.

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny powyżej.
  2. Przesłać pracę razem z opinią recenzenta za pomocą formularza dostępnego powyżej.
  3. Przygotować się do wystąpienia!

Nie, wszyscy recenzenci muszą mieć stopień naukowy doktora lub wyższy.

Tak, otrzymać punkty może aktywny uczestnik konferencji.

Tak, wystawiamy certyfikaty dla wszystkich prelegentów, a także dla słuchaczy, którzy wyrażą taką wolę.

Nie, jest to konferencja z wolnym wstępem. 

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres FPCON@progress.org.pl

Any student, PhD student or researcher who completes the application form can become a speaker at FPCON.

Formal requirements are included in the Conference regulations.

To receive the title of speaker and a certificate of participation, you must present your paper or poster.

  1. Fill the application form available above.
  2. Attach your work in the form available above.
  3. Prepare for your speech!

No, all reviewers must have at least a PhD.

Yes, active conference participants can receive points.

Yes, we issue certificates for all speakers, as well as for listeners who express their will to get one.

No, this is a admission free conference.

KOORDYNATORZY

COORDINATORS OF THE

III FINANCIAL PROGRESS CONFERENCE

Patrycja Dmoch

Julia Bartosiak