EKO EkSoc

Akcja “EKO EKSOC” stanowi wszechstronną inicjatywę, której priorytetem jest ochrona naszego naturalnego środowiska oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju. Wiodącym celem tego projektu jest uświadamianie potrzeby zachowania harmonii i równowagi w ekologii. Nasza inicjatywa będzie opierać się na współpracy między społecznością studencką, wykładowcami, pracownikami uczelni i instytucjami administracji publicznej. Dzięki zaangażowaniu różnorodnych grup społecznych i zbiorowości, “EKO EKSOC” ma potencjał dotarcia do znacznie większej liczby osób. Skoncentrowanie tych różnych zbiorowości, perspektyw i zasobów pozwoli nam tworzyć świat, który jest zrównoważony ekologicznie i przystosowany do wyzwań, jakie stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistość. Chcemy, aby nasza inicjatywa stanowiła inspirację i motywację do działań, które w małych będą przyczyniały się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Koordynatorki i koordynatorzy poprzednich edycji

Kinga Gradzik

Koordynatorka 23/24

Natalia Leonarczyk

Koordynatorka 23/24

Weronika Werbicka

Koordynatorka 22/23

Adrian Niewiadomski

Koordynator 22/23