Magazyn Forward to czasopismo o tematyce ekonomiczno-prawniczej. W ciągu roku akademickiego wydawane są dwa numery magazynu. Artykuły wybierane są w drodze konkursu, można więc przeczytać artykuły przygotowane przez studentów czy doktorantów z całego kraju. Dystrybucja magazynu obejmuje wybrane uczelnie wyższe w całej Polsce.